This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähtökohdat

Mitä oppija jo tietää ja osaa?

Oppiminen on aina eräänlainen matka, prosessi. Oppimispsykologi David Ausubel opasti opettajaa lähtemään liikkeelle siitä, mitä oppija jo osaa ja opettamaan häntä tästä lähtökohdasta käsin. Aiemmat kokemukset ja aiemmin opittu on lähtöpiste uuden oppimiselle.

Mikä on lähtötilanne tänään tässä?

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.